رهبری

بدنه خبر

بازید سرپرست دانشگاه و رئیس دانشگاه توسعه انسانی اقلیم کردستان عراق از بیمارستان کوثر دوشنبه، 27 خرداد 1398

سرپرست، اعضای هیئت رئیسه و رؤسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه رئیس، معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مالی و مشاور رییس دانشگاه توسعه انسانی اقلیم کردستان عراق از بیمارستان کوثر سنندج بازدید به عمل آوردند.

به گزارش وب دا، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رئیس دانشگاه توسعه انسانی اقلیم کردستان عراق همراه دیگر حاضرین ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان کوثر سنندج از قبیل اورژانس، VIP، آزمایشگاه و داروخانه، پتانسیل ها و تجهیزات موجود را مورد ارزیابی قرار دادند.

دکتر وحید یوسفی نژاد به اتفاق دکتر مریوان احمد رشید و سایر همراهان در نشستی، راههای بهبود تبادل تجربیات را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داده و در نهایت تصمیمات متناسب با ارتقای سطح همکاری های دو جانبه را اتخاذ نمودند.

 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار