رهبری

بدنه خبر

بازدید سرپرست دانشگاه و رئیس دانشگاه توسعه انسانی اقلیم کردستان عراق از بیمارستان کوثر سه‌شنبه، 28 خرداد 1398

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رئیس دانشگاه توسعه انسانی اقلیم کردستان عراق به اتفاق هیئت همراه از بخش‌های مختلف بیمارستان کوثر سنندج از قبیل اورژانس، آزمایشگاه، بخش VIP، رادیولوژی و کتابخانه بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان پتانسیل‌ها و توانایی‌های موجود در این بیمارستان قرار گرفتند.

 
 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج
 
پورتال اخبار