رهبری

بدنه خبر

بازدید سرپرست دانشگاه از ایستگاه های سیار سنجش فشار خون مستقر در نقاط پر تردد سنندج چهارشنبه، 29 خرداد 1398

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه معاون بهداشتی، مشاور اجتماعی، مدیران روابط عمومی و امور بین الملل، اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث، حراست، محیط و حرفه ای و سلامت خانواده و رئیس مرکز بهداشت سنندج از ایستگاههای سیار سنجش فشار خون مستقر در نقاط پر تردد شهر سنندج بازدید به عمل آورد.

به گزارش وب دا، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان و تیم همراه از روند ارائه خدمات غربالگری فشار خون در ایستگاههای سیار سنجش فشار خون مستقر در نقاط پردد شهر سنندج بازدید به عمل آوردند.

دکتر وحید یوسفی نژاد ضمن گفتگو با کارشناسان مستقر در ایستگاهها و نیز مراجعین به آنها به ارزیابی نیازمندیها و نیز نواقص پرداخته و در نهایت در خصوص بهبود وضعیت اجرای طرح توصیه هایی را ارائه نمودند.

گفتنی است طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا از روز 27 اردیبهشت ماه سال جاری شروع و تا 15 تیر ماه ادامه دارد.

 
 
 
پورتال اخبار