رهبری

بدنه خبر

کمیته هاری در بیجار تشکیل جلسه داد یکشنبه، 2 تیر 1398
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بیجار، کمیته هاری  و حیوان گزیدگی با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان روسای ادارت مرکز بهداشت، محیط زیست، دامپزشکی و کارشنسان واحد بیماری ها در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت ودرمان تشکیل شد.
 
 
 
 
منبع: روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بیجار
 
پورتال اخبار