رهبری

بدنه خبر

همزمان با هفته دخانیات همایش پیاده روی بانوان ادارات برگزار شد یکشنبه، 2 تیر 1398
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان، همزمان با هفته دخانیات همایش پیاده روی بانوان ادارات برگزار شد.
 
 
منبع: روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بیجار
 
پورتال اخبار