رهبری

بدنه خبر

برگزاری نمایشگاه بازیافت پسماند سه‌شنبه، 28 اردیبهشت 1395
روز سه شنبه با حضور جناب آقای دکتر امیرحسین محوی، رئیس مرکز تحقیقات زباله، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، نمایشگاهی از آثار دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط در سالن اصلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار و مورد بازدید اساتید و دانشجویان قرار گرفت.
 
دکتر بهزاد شاهمرادی، معاون آموزشی دانشکده بهداشت افزودند با توجه به لزوم فرهنگ آموزش بازیافت منابع و کاهش پسماندهای تولیدی، دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت محیط این دانشکده در راستای برنامه های آموزشی و طرح تحول در نظام آموزشی به صورت عملی خلاقیت خود را با بازیافت پسماندهای تولیدی خویش در معرض دید همگانی قرار دادند. این نمایشگاه مورد استقبال زیادی واقع شد. 
 
منبع: روابط عمومی دانشکده بهداشت
 
پورتال اخبار