رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی تفسیر NST چهارشنبه، 20 بهمن 1395

کارگاه آموزشی تفسیر NST در سالن کنفرانس بیمارستان بوعلی مریوان با مدرسی سرکار خانم دکتر معصومه اردلان نیا متخصص محترم زنان و زایمان و سرکار خانم نظیره چوپان کارشناس محترم مامایی بیمارستان،توسط سوپر وایزر آموزشی برای ماماهای شاغل در این مرکز برگزار گردید.
 
 
 
پورتال اخبار