رهبری

بدنه خبر

برگزاری دوره آموزشی بسیج اطلاع رسانی ایدز دوشنبه، 2 اسفند 1395

در تاریخ 1395/12/02 دوره آموزشی اطلاع رسانی ایدز در سالن کنفرانس بیمارستان بوعلی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان مریوان برگزار گردید،مدرسین این دوره آموزشی جناب آقای برهان اختر و جناب آقای مصلح احمدی از پرسنل واحد بیماری های مرکز بهداشت شهرستان مریوان بودند.

 
 
پورتال اخبار