رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه مشترک نماینده گان بیمه شهرستان مریوان با مدیران و مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان بوعلی مریوان سه‌شنبه، 3 اسفند 1395

در تاریخ 1395/12/3 در سالن کنفرانس بیمارستان بیمارستان بوعلی مریوان جلسه مشترک نماینده گان بیمه شهرستان مریوان با مدیران و مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان برگزار گردید،هدف از برگزاری این جلسه تبادل نظر در خصوص مشکلات بیمه ای  و ثبت مستندات و ارائه راهکارهای لازم در خصوص رفع مشکلات بیان شده بود.

 
پورتال اخبار