رهبری

بدنه خبر

هیجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید مطهری سه‌شنبه، 12 اردیبهشت 1396
هیجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید مطهری در سالن همایشهای رازی از تاریخ 7 الی 9 ادریبهشت سال 1396 برگزار گردید.
دکتر محمد جعفر رضایی معاون محترم آموزشی دانشگاه در مصاحبه با خبرنگار ما بیان کرد که امسال دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچون سالهای گذشته حضور پررنگ و مهمی در همایش داشت. از جمله فعالیتهای دانشگاه :
1- حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر واحدی در همایش ، بازدید از غرفه و دیدار با مقام عالی وزارت
2- برپایی غرفه دستاوردهای آموزشی دانشگاه  و بازدید مقام عالی وزارت و معاون محترم آموزشی وزارت
3- تهیه گزارش اقدامات طرح تحول و نوآوری آموزش و ارائه آن به مقامات وزارتی.
4- کسب عنوان سوم فرآیند برتر کشوری توسط آقایان ایوب رستم زاده ، دکتر محمد جعفر رضایی و دکتر یداله زارع زاده
5- کسب عنوان کارگاه برتر کشوری توسط آقای دکتر یداله زارع زاده
6- شرکت دکتر زارع زاده در چهار پانل تخصصی همایش
7- ارائه پوستر و سخنرانی
8 - ارائه گزارش فعالیت های دانشجویی دانشگاه توسط آقای سهراب سکینه پور
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار