رهبری

بدنه خبر

قدیر رئیس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از مدیر آمار و فناوری دانشگاه دوشنبه، 25 اردیبهشت 1396
رئیس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از مدیر آمار و فناوری دانشگاه تقدیر کرد
رئیس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مهندس سالار شادمان مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کردستان به جهت کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد سال 1395 تقدیر کرد.
 به گزارش وب دا، دکتر سید محمود تارا در این لوح تقدیر آورده است:
بدینوسیله از تلاش های مجدانه جنابعالی و کارشناسان محترم آن مجموعه که در پیشبرد و اجرای برنامه عملیاتی حوزه آمار و فناوری اطلاعات سال 1395 آن دانشگاه، نقش مهمی در ارتقای اهداف عالیه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام سلامت کشور داشته است ، تقدیر و تشکر بعمل می آید.

امید است با استعانت از درگاه الهی و تداوم تلاش های خالصانه جنابعالی شاهد ارتقای روز افزون کیفیت خدمات حوزه فناوری اطلاعات در نظام سلامت کشور باشیم.
 
پورتال اخبار