رهبری

بدنه خبر

ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم سالتحصیلی96-95 چهارشنبه، 27 اردیبهشت 1396
ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم سالتحصیلی96-95
به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند که ارزشیابی اساتید از طریق آدرس اینترنتی (http://sama.muk.ac.ir) در تاریخ 96/02/27 قابل دسترس می باشد. لذا از کلیه دانشجویان تقاضا می شود با مراجعه به آدرس فوق و  به صفحه اختصاصی خود وارد شوند. سپس با کلیک بر روی دروس ارزشیابی واقع در سمت راست صفحه با نهایت دقت ، فرم ارزشیابی اساتید مربوطه را بطور جداگانه تکمیل و در پایان هر فرم کلید ذخیره را کلیک نمایید. و از تکمیل شدن فرم اطمینان حاصل نمایید. در ضمن با توجه به اجباری شدن به همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانات ، پرینت و صدور کارت منوط به تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید می باشد.مسئولیت عواقب عدم انجام ارزشیابی(محرومیت از امتحان) بعهده دانشجو می باشد. در صورت هرگونه مشکل با مسئول آموزش دانشکده تماس بگیرید 
 
پورتال اخبار