رهبری

بدنه خبر

جلسه با نمایندگان گروههای مختلف رشته رادیوتراپی یکشنبه، 31 اردیبهشت 1396
در این جلسه که در محل سالن جلسات دانشکده پیراپزشکی و با حضور رییس دانشکده ، مدیر گروه رادیوتراپی و نمایندگان دانشجویان برگزار گردید در رابطه با مسائل و مشکلات گروه رادیوتراپی و همچنین در مورد کارآموزی و نحوه تدریس اساتید و مسائل مربوط به این رشته بحث و تبادل نظر شد. 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار