رهبری

بدنه خبر

مراسم معارفه مدیر خدمات پرستاری چهارشنبه، 17 خرداد 1396

در مورخه 96/3/17 طی مراسمی که با حضور رئیس محترم بیمارستان،مدیر محترم داخلی و مسئولین محترم بخش ها در سالن کنفرانس برگزار گردید،از مدیر محترم خدمات پرستاری آقای عسکر سبحانی تجلیل و قدر دانی به عمل آمد و آقای سلام نقیب کارشناس ارشد پرستاری به عنوان مدیر خدمات پرستاری این مرکز معرفی گردید.

 
 
 
پورتال اخبار