رهبری

بدنه خبر

برگزاری آزمون کشوری تأیید صلاحیت تخصصی مسئولین فنی شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای در دانشگاه پنجشنبه، 15 تیر 1396

آزمون کشوری تأیید صلاحیت تخصصی مسئولین فنی شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای در سالن اجتماعات و آزمایشگاه بهداشت حرفه ای معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن اعلام این خبر، گفت: در راستای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و بر اساس بند 6 ماده 37 دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و روش اجرایی آن، معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اقدام به برگزاری دومین آزمون تخصصی مسئولین فنی شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای نمود.دکتر فرزام بیدارپور افزود:در این آزمون که بصورت کتبی و عملی و به منظور مهارت سنجی از فارغ التحصیلانمقاطع کارشناسی و بالاتر در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای برگزار شد، تعداد 47 نفر شرکت کردند.

وی اظهار داشت: کسب گواهینامه آزمون تائید صلاحیت تخصصی مسئولین شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای توسط شرکت کنندگانی که موفق به کسب حد نصاب آزمون شده اند، جهت دریافت مجوز بعنوان مسئول فنی جزء مدارک الزامی می باشد.

 

گفتنی است این آزمون به همت کارشناسان بهداشت حرفه ای معاونت امور بهداشتی دانشگاه و با همکاری واحد ستادی مرکز بهداشت سنندج برگزار شد.

 
پورتال اخبار