رهبری

بدنه خبر

برگزاری اولین جلسه ستاد توزیع دارویی استان یکشنبه، 18 تیر 1396

اولین جلسه ستاد توزیع دارویی استان کردستان در سالجاری با هدف عدالت در توزیع دارو در استان در سالن دکتر شهید رستم پور دانشکده پزشکی سنندج برگزار گردید.  

به گزارش خبرنگار وب دا، این جلسه معاون و مدیران غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان، نمایندگان شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های استان، مدیران شرکت های پخش و کارشناسان دارویی بیمارستانهای استان حضور داشتند.در این جلسه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن بیان اهداف جلسه بر لزوم عدالت در توزیع و رعایت سهمیه بندی داروها در استان تأکید نمود.

دکتر کامبیز حسن زاده در رابطه با سیاست های دانشگاه، افزود: برنامه حمایت از شرکت های فعال در استان توسط دانشگاه در حال اجراست و تأکید کمیسیون ماده 20 دانشگاه بر تأمین شعب شرکت های توزیعی در استان می باشد.

در ابتدای این جلسه نیز علاوه بر پیگیری مصوبات جلسه قبلی ستاد توزیع دارو استان و روند اجرایی آن، حل مشکلات مربوط به راهنمایی و رانندگی ، گزارش مربوط به کارگاه آموزش مسئولین فنی شرکت در خصوص نحوه توزیع داروها در زنجیره سرد و تشریح انتظارات معاونت غذا و دارو در خصوص ارزشیابی فعالیت شرکت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

در پایان این نشست شرکت کنندگان در زمینه مشکلات و موانع توزیع و تأمین دارو و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 
پورتال اخبار