رهبری

بدنه خبر

اجباری بودن درس جمعیت و خانواده سه‌شنبه، 20 تیر 1396

اطـلاعیـه فـوری 

با توجه به اجباری بودن,گذراندن درس جمعیت و خانواده برای دانشجویان رشته پزشکی بویژه مقاطع فیزیوپاتولوژی، کارآموزی و کارورزی و فارغ التحصیل شدن منوط به گذراندن این درسمقتضی است هرچه سریعتر نسبت به اخذ درس مذکور اقدام فرمائید. 
 
پورتال اخبار