رهبری

بدنه خبر

انتصاب مصطفی فرامرزی بعنوان سرپرست اورژانس هوایی 115 سنندج پنجشنبه، 22 تیر 1396

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغی مصطفی فرامرزی رئیس مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان سنندج را بعنوان سرپرست اورژانس هوایی 115 منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر هومن قصری در این ابلاغ آورده است:

 نظر به تشکیل و فعال سازی پایگاه اورژانس هوایی دانشگاه با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت  به عنوان " سرپرست پایگاه اورژانس هوایی 115 " منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال، تحت نظارت مستقیم مدیر محترم حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه و با بهره گیری از توانایی های موجود، در امور محوله موفق و موید باشید .

 
پورتال اخبار