رهبری

بدنه خبر

بازدید رئیس دانشگاه از مرکز پزشکی توحید شنبه، 24 تیر 1396

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه معاونین توسعه مدیریت و منابع ، پژوهشی و تعدای از  مدیران دانشگاه از مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج بازدید کردند.

به گزارش وب دا، بازدید کنندگان ضمن بازدید از بخش های مختلف آموزشی و پژوهشی مرکز پزشکی توحید، راهکارهای لازم را در خصوص استقرار واحدهای آموزش و پژوهش در این مرکز به ریاست بیمارستان ارائه نمودند.در این بازدید مقرر گردید در اسرع وقت نسبت به تجهیز مکان های مربوطه اقدام شود.

 

لازم به ذکر است مقرر است مراکز تحقیقاتی گوارش کبد ، علوم اعصاب، ریه و آلرژی، سرطان، مراقبت بالینی، بیماریهای مشترک انسان و دام و مرکز ثبت سرطان در مرکز پزشکی توحید سنندج مستقر گردند.

 
پورتال اخبار