رهبری

بدنه خبر

برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در شهرستان سنندج چهارشنبه، 28 تیر 1396

رئیس هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از محل ،زمان و نحوه برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در شهرستان سنندج خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر هومن قصری با اعلام این خبر، گفت: محل شعبه اخذ رای در شهرستان سنندج در ستاد دانشگاه واقع در خیابان آبیدر ( از ساعت 8 صبح لغایت 20 )در روز جمعه مورخ 30/4/96  است.وی اظهار داشت: مراحل رای گیری به روش الکترونیکی شامل؛ ارسال کدملی متقاضی به سامانه پیامکی 2000190 همزمان با شروع فرآیند انتخابات تا پایان ساعت آن ، توسط تلفن همراهی که شماره آن در نظام پزشکی ثبت شده یا مالکیت آن به نام فرد متقاضی است می باشد.

رئیس هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی دانشگاه اضافه نمود: شرکت کنندگان باید کد رمز 12 رقمی را دریافت و ظرف مدت یکساعت پس از دریافت کد رمز به سامانه Entekhabat.behdasht.gov.ir وارد و پس از ثبت رای در سامانه فوق کد رهگیری را دریافت نمایند.

دکتر قصری با بیان شرایط رای گیری به روش حضوری، اضافه نمود: چنانچه فرد متقاضی به هر علت نتواند رای خود را بصورت الکترونیکی ثبت نماید،با همراه داشتن کارت نظام پزشکی و کارت ملی می تواند به شعبه  برگزاری اخذ رای مراجعه نماید.

 

وی همچنین عنوان کرد: چنانچه اطلاعات فردی (شماره نظامپزشکی ، کد ملی و ...) به هر دلیلی در سامانه ثبت نشده باشد،به همراه داشتن یکی ازمدارک؛ حکم کار گزینی،پروانه مطب،کارت دانشجویی دستیاری یاگواهی اشتغال به تحصیل جهت اخذ رای و احراز هویت الزامی است.

 
پورتال اخبار