رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت پرستاری در پیشگیری از بروز زخم بستر در دانشگاه شنبه، 31 تیر 1396

کنفرانس علمی مراقبت پرستاری در پیشگیری از بروز زخم بستر با حضور 70 نفر از پرسنل کادر پرستاری استان در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مدرس کارگاه در این نشست به بیان کلیات پاتوفیزیولوژی مراحل زخم، آناتومی پوست، انواع زخم و مراحل ترمیم آن پرداخت.هیوا محمدی با بیان تعریف زخم و انواع آن، افزود: زخم به معنی گسیختگی و مشکل در تمامیت پوست شامل زخم های ناشی از سوختگی، آلرژی، نارسایی شریانی، دیابتی، وریدی، جراحی، تومور و فشاری یا زخم بستر می باشد که مبحث اصلی این کنفرانس است.

وی اظهار داشت: زخم بستر یا زخم فشاری ضایعه ای است که در پوست و بافت های زیر پوستی بر اثر فشار ممتد و طولانی مدت بر پوست ایجاد می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس کارگاه عنوان کرد : با توجه به مطالعات صورت گرفته در ایران با حجم نمونه 5973 نفر که در طی سالهای 1377 تا 1393 انجام شد، شیوع زخم بستر در کشور 19 درصد بود.

محمدی اضافه نمود: بر اساس این مطالعات، شایعترین محل زخم بستر در ساکروم (%54) بود و شیوع زخم بستر در بیماران آسیب مغزی، آسیب حرکتی و کمایی به ترتیب 25%، 19% و 46% بود.

پروتکل های جدید ، روش های درمانی و راهکارهای مراقبتی در زخم بستر و پرسش و پاسخ از دیگر مباحث مطرح شده در این کارگاه بود.

 

گفتنی است این دوره که به همت معاونت درمان دانشگاه برگزار گردید، دارای امتیاز آموزش مداوم می باشد.

 
پورتال اخبار