رهبری

بدنه خبر

بازدید رئیس دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان قروه دوشنبه، 2 مرداد 1396

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه معاونین توسعه ، بهداشتی ، درمان و اجتماعی دانشگاه از بیمارستان شهید بهشتی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه بازدید نمودند.

به گزارش وب دا، دکتر سیامک واحدی و هیات همراه  ضمن بازدید از تاسیسات محوطه بیمارستان از نزدیک در جریان وضعیت تجهیزات و امکانات ، ساختارهای تاسیساتی و تامین سرمایش و گرمایش بیمارستان قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه لزوم بازدید های مکرر مدیر شبکه از تاسیسات بیمارستان، تکریم بیماران و مراجعان ، توسعه و بهبود فضای سبز محوطه بیمارستان را از ضروریات دانسته و دستور تمهیدات لازم در این رابطه را صادر نمود.در ادامه بازدید کنندگان به همراه نماینده مردم شهرستان قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از مرکز بهداشتی و درمانی قلعه ، مرکز شماره 3 شهری و مرکز در حال ساخت این شهرستان،  وضعیت خدمت رسانی در حوزه بهداشت را از نزدیک رصد کرده و ضمن ثبت کاستی ها و دستور به رفع آنها مطابق دستور العمل های وزارتی و نیاز منطقه، از خدمات ارائه شده و توانمندیهای موجود تقدیر تمودند.

در ادامه از بخشهای اورژانس ، داخلی ، جراحی ، دیالیز ، اکوکاردیوگرافی ، ICU ، CCU ، اطفال و دیگر بخشها بازدید شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز ضمن ثبت خواسته ها و کاستی های موجود از اهتمام ویژه رئیس دانشگاه و تیم مدیریتی با هدف تامین موارد ثبت شده مطابق با شاخصهای وزارتی و پرهیز از تامین نیازهای القایی خبر داد .

دکتر هومن قصری با تاکید به اینکه حفظ و بازگرداندن سلامت بیماران و آسیب دیدگان رسالت اصلی کادر پزشکی و حوزه سلامت است، افزود: در برآورده نمودن نیازهای بیمارستانی مقوله زمان از بیشترین اهمیت برخوردار است و ثانیه ها می توانند بسیار تعیین کننده باشند.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز بر توسعه ارتباطات بین بخشی ، بهره گیری از قابلیتهای فراوان و نهفته فرهنگی و خیرین در شهرستان تاکید نمود.

دکتر بهرام کندایی ضمن تاکید بر راه اندازی هرچه سریعتر موسسه خیریه بیمارستانی، افزود: ارتباط حسنه با معتمدین و جامعه روحانیون و مسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان از ابزارهای کارآمد مدیریتی است و تقویت ارتباطات ضمن میسر نمودن بستر برای برخورداری از قابلیت های اجتماعی ، مانع از سوء تعابیر و تحریف اخبار و بعضا اشتباه در نشر اخبار  پیرامون مشکلات و اتفاقات رخ داده در بیمارستانها می گردد.

در پایان رئیس  دانشگاه ضمن دیدار با همکاران شاغل در شبکه و مرکز بهداشت این شهرستان از آنان قدردانی نمود.

گفتنی است در مسیر بازگشت به مرکز استان، از پروژه توسعه بخش دیالیز شهرستان دهگلان نیز بازدید به عمل آمد.    

 
پورتال اخبار