رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای کاهش خطاهای دارویی در مراقبت پرستاری در دانشگاه چهارشنبه، 4 مرداد 1396

کارگاه آموزشی راهکارهای کاهش خطاهای دارویی در مراقبت پرستاری در سالن شهید دکتر رستم پور دانشکده پزشکی سنندج برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، گروه هدف این کارگاه؛ کلیه پرستاران شاغل در مراکز درمانی تابعه دانشگاه اعم از سرپرستاران، پرستاران، سوپروایزرهای آموزشی و در گردش، پرستاران کنترل عفونت، کارشناسان و کاردان های اتاق عمل و بیهوشی بود.

 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مدرس کارگاه ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری این کارگاه، گفت: بر اساس متون حقوقی؛ مفهوم خطاهای پزشکی شامل اقدام یا عدم اقدام پزشک که موجب تحمیل خسارت جسمی، مالی یا معنوی به بیمار شود، می باشد که البته این خطاها بسیار متنوع و در دسته ها و گروه های مختلف قرار می گیرند.

ایرج باقری با بیان اینکه پزشکان و پرستاران مصون از ارتکاب خطا و اشتباه نیستند، افزود: علی رغم اینکه بسیاری از کتب مرجع پزشکی دنیا توسط پزشکان و اساتید امریکایی نوشته شده و ادعا می شود سیستم بهداشتی، درمانی و آموزش پزشکی آن، یکی از بهترین سیستم ها در سطح جهان است، بر اساس تحقیقات انجام شده خطاهای پزشکی در این کشور سومین علت مهم مرگ و میر را تشکیل می دهد.

وی کلیه پرستاران را مؤظف به رعایت تمامی استانداردهای خدمات بالینی دانست و اظهار داشت: یادگیری اصول اساسی بویژه آگاهی از تنظیم دوز داروها  ، عوارض و تداخلات دارویی از اهمیت بالایی برخوردار و تعیین کننده نتیجه نهایی و اثر بخش بودن کار درمان پزشکان است.   

عضو هیئت علمی دانشگاه همچنین به بیان انواع خطاهای دارویی، میزان و شدت آن در پرستاران، تجارب پرستاران از خطاها، عوامل و علل بروز این خطاها، پیامد و عوارض آن ، استراتژیهای پیشگیری از بروز خطاهای دارویی پرستاران و ارائه کار عملی با استفاده از تفکر انتقادی در بروز خطا پرداخت.

در ادامه نیز پروتکل ها و دستورالعمل ها در دارو و نحوه ثبت خطا در دارو مطابق پروتکل وزارتی توسط دکتر هیوا رضایی کارشناس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان مطرح گردید.

گفتنی است این دوره که به همت اداره پرستاری معاونت درمان دانشگاه و با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی و آموزش مداوم دانشگاه برگزار شد، دارای امتیاز آموزش مداوم بود.  

 
پورتال اخبار