رهبری

بدنه خبر

شرکت مدیر آمار و فناوری اطلاعات در نخستین همایش ملی بیوسایبری در نظام سلامت پنجشنبه، 5 مرداد 1396

آقای مهندس سالار شادمان مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کردستان همراه با کارشناسان رایانه مدیریت در نخستین همایش ملی بیوسایبری در نظام  سلامت شرکت نمودند.
 
این همایش در دو روزه در سازمان پدافند غیر عامل کشور در تهران بر گزار شد و مسایل و چالشهای بیوسایبری در نظام سلامت مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. و مقالات مختلفی در زمینه های مختلف بیو سایبری در نظام سلامت ارایه شد.
 
 
 
پورتال اخبار