رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت پرستاری در ترانسفوزیون خون در دانشگاه یکشنبه، 8 مرداد 1396

کارگاه آموزشی مراقبت پرستاری در ترانسفوزیون خون در راستای اجرای برنامه عملیاتی و ارتقاء سطح ایمنی بیمار در مراکز درمانی در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، گروه هدف این کارگاه؛ کلیه پرستاران شاغل در مراکز درمانی تابعه دانشگاه اعم از سرپرستاران، پرستاران، سوپروایزرهای آموزشی و در گردش، پرستاران کنترل عفونت، کارشناسان و کاردان های اتاق عمل، بیهوشی و ماماها بود.

 
 
 

 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مدرس کارگاه ضمن بیان اهداف آموزشی کارگاه، به ارائه تاریخچه استفاده از خون در مداوای بیماران ، ایجاد تحولات عمده در ترانسفوزیون خون و استخراج فرآورده های متفاوت از آن پرداخت.

تابان نعمتی فرد افزود: زمان ذخیره خون 21 تا 35 روز بسته به محیط ذخیره می باشد و توصیه می شود خون تازه تر ( کمتر از پنج روز ذخیره) برای بیماران شدیدا" بدحال جهت انتقال اکسیژن استفاده گردد.

وی همچنین انواع گروه های خونی، تجهیزات ضروری جهت تزریق خون، عوارض تزریق خون و اقدامات پرستاری قبل و بعد از تزریق خون را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در ادامه نیز مباحث هموویژیولانس و انواع فرآورده های خونی و راهکارهای عملیاتی در بحث انتقال خون توسط دکتر معصومه سوری کارشناس سازمان انتقال خون استان کردستان مطرح گردید.

گفتنی است این دوره با امتیاز آموزش مداوم و به همت اداره پرستاری معاونت درمان و نیز همکاری آموزش مداوم دانشگاه برگزار شد. 

 
پورتال اخبار