رهبری

بدنه خبر

بازدید رئیس دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان بانه یکشنبه، 8 مرداد 1396

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه معاونین توسعه مدیریت و منابع و غذا و دارو ، مدیر روابط عمومی و رییس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه بازدید نمودند.

 به گزارش وب دا، در این بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ابتدا از بخش های مختلف بیمارستان صلاح الدین ایوبی از جمله اورژانس، بستری زنان، مردان، ICU، CUU، اتاق عمل و کلینیک ویژه این شهرستان بازدید نمود.

 
 
 
 

 

    دکتر سیامک واحدی در این بازدید از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات به بیماران و مراجعین قرار گرفت و ضمن عیادت از بیماران از آنان دلجویی کرد.

وی پس از دیدار و گفتگو با پرسنل این بیمارستان و استماع گزارشات آنان، وضعیت عملکرد آنان را مطلوب اعلام کرد.

در ادامه بازدید کنندگان بخش های مختلف شبکه بهداشت و درمان این شهرستان را نیز مورد بازدید قرار داده و راهنمایی ها و دستورات لازم را در جهت مرتفع نمودن مشکلات موجود یادآور شدند.

در پایان نیز رئیس دانشگاه به همراه سایر بازدید کنندگان جلسه ای نهایی با مدیر و پرسنل شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار نمودند.

گفتنی است این بازدیدها در راستای چگونگی اجرای طرح تحول نظام سلامت در شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تابعه دانشگاه صورت می گیرد.

این خبر متعاقبا" تکمیل می گردد. 

 
پورتال اخبار