رهبری

بدنه خبر

نشست رئیس دانشگاه با مسئولین و پرسنل شبکه بانه دوشنبه، 9 مرداد 1396

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نشستی که با مسئولین و پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه برگزار شد، از عملکرد آنان ابراز رضایت نمود.

به گزارش وب دا، دکتر سیامک واحدی از مسئولین و پرسنل شبکه بخاطر زحمات، داشتن انضباط، خدمت رسانی مناسب و تکریم ارباب رجوع قدردانی نمود.

وی افزود: سیاست کلی دانشگاه در راستای سیاست های وزارت متبوع، ایجاد تحول در تمامی وجوه ارائه خدمات درمانی ، بهداشتی، آموزشی، مالی و ... بعنوان یک مجموعه هماهنگ با رعایت اخلاق حرفه ای می باشد که در این زمینه میتوان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه را بعنوان الگو و یک شبکه نمونه معرفی کرد.

 
 
 

 

   رئیس دانشگاه با پیشرو بودن دانشگاه در زمینه پرداختی ها، اظهار داشت: امیدواریم در آینده نزدیک وضع پرداختی های دانشگاه به پزشکان و کارکنان وضعیت بهتری را نسبت به   قبل پیدا کند.

دکتر واحدی همچنین بر تکریم ارباب رجوع ، پذیرفتن و شیوع پیشنهادات و انتقادهای سازنده که تبدیل به افکار و گفتار مناسب شود و درنظر گرفتن ضمانت اجرایی جهت تکریم خریداران خدمت و تشویق کسانی که در این زمینه برخورد مناسب دارند، تاکید کرد.

 وی در پایان با بیان اهمیت آموزش و ارائه خدمات مناسب در دولت الکترونیک، گفت: باید با داشتن روابط عمومی مناسب و حسن خلق، صدای مردم را شنید و با تشریح وضعیت بیمار، از فشار روانی وی کاست.

 
پورتال اخبار