رهبری

بدنه خبر

ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت دوشنبه، 9 مرداد 1396
                        
با کمال مسرت به اطلاع می رساند طبق مصوبه نخستین جلسه هیات ممیزه دانشگاه در تاریخ 96/4/25 سرکارخانم دکتر پروانه تیموری، عضو محترم هیئت علمی گروه بهداشت عمومی از مرتبه دانشیاری به استادی و آقای دکتر بهزاد شاهمرادی، عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.
ضمن ارج نهادن به تلاشهای ارزشمند این عزیزان در جایگاه مقدس هیئت علمی، رجاء واثق دارد که تلاشها و عنایات خاصه این بزرگواران همچون گذشته در جهت ارتقای موقعیت علمی و توسعه همه جانبه گروه های آموزشی مربوطه ادامه خواهد یافت.
 
از طرف ریاست و اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت 
 
منبع: معاونت آموزشی دانشکده بهداشت
 
پورتال اخبار