رهبری

بدنه خبر

حمایت همه جانبه برای تداوم شیردهی مادران؛ باهوش و قوی با شیر مادر سه‌شنبه، 10 مرداد 1396

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: کمیته کشوری تغذیه با شیر مادر، شعار سال جاری "حمایت همه جانبه برای تداوم شیردهی مادران؛ باهوش و قوی "  را با توجه به نقش حیاتی این دوره در آینده فرد، اجتماع و کشور انتخاب نموده است.

به گزارش خبرنگار وب دا، دکتر فرزام بیدارپور ضمن اعلام این مطلب، افزود: تغذیه با شیر مادر یک عامل کلیدی برای بقا و سلامتی مادران و شیرخواران است و به سادگی بهترین شروع زندگی را برای آنان رقم می زند .

 
 
 

وی اظهار داشت:  تغذیه با شیر مادر یک غذای طبیعی و تجدید پذیر است که بدون آلودگی، بسته بندی و مواد زاید، تولید و ارائه می شود و از سوی دیگر صنعت تولید جانشین شونده های شیر مادر تاثیرات منفی زیست محیطی دارد که به خوبی شناخته نشده است.

معاون بهداشتی دانشگاه عنوان کرد: "حمایت برای تداوم تغذیه با شیر مادر" یادآور آن است که ما همگی در ایجاد محیط مساعد برای موفقیت زنان در شیردهی نقش داریم ، مادران در منزل، محیط کار و در جامعه نیازمند حمایت در زمینه شیردهی هستند لذا همسر، فرزندان، اقوام و بستگان، مدیران و کارفرمایان و کلیه آحاد جامعه، باید خود را در حمایت از مادران برای تداوم شیردهی مسئول بدانند.

گفتنی است سازمان جهانی بهداشت به منظور جلب توجه آحاد جامعه به اهمیت ترویج تغذیه با شیر مادر، ( 7-1) آگوست هر سال را تحت عنوان هفته شیر مادر نامگذاری نموده است.                                                                                                                           

 
پورتال اخبار