رهبری

بدنه خبر

افتتاح بخش آموزشی پژوهشی مرکز پزشکی توحید سنندج پنجشنبه، 12 مرداد 1396
بخش آموزشی پژوهشی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی توحید سنندج با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، دکتر رضا ملک زاده به همراه رئیس، معاونین و جمعی از مدیران و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کردستان از قسمت های مختلف این بخش بازدید کردند.

 
 
 
 
 

هدف از تاسیس این بخش انجام فعالیت های پژوهشی با کیفیت بالا و مرتبط با بخش های تخصصی بیمارستان است.

این بخش شامل دفتر هفت مرکز تحقیقاتی دانشگاه شامل؛ مرکز تحقیقات بیماری های مشترک بین انسان و حیوان (زئونوز)، مرکز تحقیقات سرطان و ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ریه و آلرژی، مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی، کمیته تحقیقات دانشجویی و مرکز ثبت سرطان می باشد.

در این بخش ها فعالیت های پژوهشی با همکاری اساتید، دانشجویان و بیماران انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است مرکز ثبت سرطان در این بخش به بررسی علل مختلف در خصوص بقای بیمار و در برخی از موارد به غربالگری اطرافیان بیمار می پردازد‌.

 
پورتال اخبار