رهبری

بدنه خبر

کسب رتبه برتر دانشگاه در اولین همایش کشوری تجارب برگزیده حوزه بهداشت شنبه، 14 مرداد 1396

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان موفق به کسب رتبه برتر در زمینه پوستر در اولین همایش کشوری معرفی تجارب برگزیده دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر، گفت: در این همایش که جهت معرفی تجارب برگزیده حوزه بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد، از بین 362 عنوان برگزیده ارسالی به دبیرخانه وزارت متبوع، 21 عنوان سخنرانی و 91 عنوان پوستر انتخاب گردید.

 
 
 

دکتر فرزام بیدارپور با بیان اینکه از این مجموع، سه عنوان سخنرانی و سه عنوان پوستر مربوط به حوزه بهداشت دانشگاه بود، افزود: پوستر فایل کامپیوتری پکیج پزشک خانواده که طراحی آن توسط همکاران واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان انجام شده بود، بعنوان یکی از 10 پوستر برتر این همایش معرفی شد.

وی اظهار داشت: برگزاری آزمون علمی کاربردی ویژه ماماهای پزشک خانواده استان و دستگاه شیکر دو طبقه از دیگر عناوین پوسترهای منتخب شده  حوزه بهداشت دانشگاه بود.

از بین عناوین سخنرانی های برگزیده در این همایش نیز سه عنوان مربوط به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با موضوعات کتابخانه الکترونیک سلامت نسخه صفر یک، ارائه گزارش پسخوراند پایش ها با استفاده از ویدئو کنفرانس و تهیه نقشه جامع خدمات آزمایشگاهی استان و گسترش مراکز نمونه گیری بود.

گفتنی است این همایش در استان گلستان شهرستان گرگان برگزار شد.

 
پورتال اخبار