رهبری

بدنه خبر

برگزاری سومین جلسه هیات امنای دانشگاه در وزارت متبوع یکشنبه، 29 مرداد 1396

سومین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حضور کلیه اعضاء در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال برگزاری می باشد.

به گزارش وب دا ، این جلسه با حضور مشاور وزیر  و دبیر مجامع شورا ها و هیات امنای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، استاندار و سایر اعضای هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان و با محوریت ارائه عملکرد معاونتهای دانشگاه در زمینه شاخص های حوزه های بهداشت ، درمان ، آموزش ، توسعه ، پژوهشی ، دانشجویی برگزار می گردد.

 
 

در این جلسه همچنین دستور کارهای مشترک در جهت پیشبرد اهداف و دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

گفتنی است این خبر متعاقبا" تکمیل می شود.

 
پورتال اخبار