رهبری

بدنه خبر

هدایت بیماران جراحی،تصادفات،حوادث و سوانح به بیمارستان کوثر پنجشنبه، 2 شهریور 1396

مردم عزیز استان کردستان، مسافرین محترم حواهشمند است بیماران خود را که نیازمند دریافت خدمات جراحی مغز و اعصاب، جراحی ارتوپدی، جراحی عمومی، تصادفات، حوادث و سوانح هستند را به مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر  واقع در بلوار پاسداران بالاتر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان هدایت نمایند.
 
 
                                                                                                                                                                 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
 
پورتال اخبار