رهبری

بدنه خبر

تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع و دبیر هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت از مدیر هسته گزینش دانشگاه پنجشنبه، 2 شهریور 1396

معاون توسعه مدیریت و منابع و دبیر هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مدیر هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کردستان قدردانی کرد.

به گزارش وب دا، سید علی صدرالسادات در این لوح تقدیر آورده است:

 
 
 
پورتال اخبار