رهبری

بدنه خبر

بازدید مشاورین وزیر بهداشت از مراکز و خانه های بهداشت شهرستان کامیاران یکشنبه، 5 شهریور 1396

مشاور وزیر در امور مناطق محروم، رییس مرکز مدیریت شبکه و کارشناس مدیریت توسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مراکز و خانه های بهداشت شهرستان کامیاران بازدید کردند.

به گزارش وب دا، بازدید کنندگان به همراه معاون بهداشتی و مدیر توسعه و منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 و مدیر عامل مجمع خیرین استان کردستان خانه های بهداشت در حال نوسازی و بازسازی و نیز قسمت های مختلف مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خامسان را مورد بازدید قرار دادند.

 
 

در جریان این بازدید معاون بهداشتی دانشگاه به ارائه گزارشی در خصوص فرسوده بودن تعدادی از ساختمانهای مراکز  خدمات جامع سلامت شهری روستایی و خانه های بهداشت این منطقه پرداخت.

بازدید کنندگان نیز از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه های عمرانی این شبکه قرار گرفته و در زمینه به ثمر نشستن این پروژه ها با تاکید بر همکاری و اهمیت نقش خیرین سلامت،  قول مساعدت و یاری دادند.

 
پورتال اخبار