رهبری

بدنه خبر

برگزاری نشست هیئت اعزامی وزارت بهداشت و مجمع خیرین سلامت کشور با رئیس دانشگاه در استانداری کردستان دوشنبه، 6 شهریور 1396

نشست هیئت اعزامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مجمع خیرین سلامت کشور با استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در استانداری برگزار گردید.

به گزارش وب دا، هدف از نشست هیئت اعزامی متشکل از مشاور وزیر در امور مناطق محروم، رییس مرکز مدیریت شبکه و کارشناس مدیریت توسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مسئولین دانشگاه؛ ارزیابی پروژه های بهداشتی درمانی طرح چهار جانبه وزارت بهداشت، استانداری ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مجمع خیرین سلامت استان بود.

 
 

 
در این جلسه دکتر فرزام بیدارپور معاون بهداشتی و مهندس قطبی مدیر توسعه و تأمین منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مهدی علی مسیمر مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان کردستان هر یک به ارائه گزارشی از عملکرد حوزه مربوطه پرداختند.

هیئت مذکور ضمن استماع این گزارشات، پیشنهادات لازم را در جهت بررسی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای تسریع در روند اجرای این پروژه ها ارائه کردند و از مجمع خیرین استان نیز به دلیل انجام کلیه تعهدات مربوطه، قدردانی نمودند.

استاندار کردستان نیز در این جلسه در جهت تأمین اعتبار و پیگیری زمین در مناطق شهری برای اجرای پروژه های چهارجانبه بهداشتی درمانی قول مساعد داد.

لازم به ذکر است بازدید کنندگان در جریان این سفر همچنین از مراکز و خانه های بهداشت شهرستان کامیاران بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه های عمرانی این شبکه قرار گرفته و در زمینه به ثمر نشستن این پروژه ها با تاکید بر همکاری و اهمیت نقش خیرین سلامت،  قول مساعدت و یاری دادند.

 
پورتال اخبار