رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه انتخاب واحد اینترن یکشنبه، 5 شهریور 1396

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان کارورز پزشکی (اینترن) میرساند زمان انتخاب واحد برای نیم سال اول سال تحصیلی 97-96 در روزهای یکشنبه (05/06/96)  و دوشنبه (06/06/96) می باشد.

 

 

آموزش دانشکده پزشکی

 
پورتال اخبار