رهبری

بدنه خبر

تقدیر رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت از دانشگاه یکشنبه، 12 شهریور 1396

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان جهت برقراری لینک برخط (online) بین نرم افزارهای پرسنلی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با سامانه جامع تشکیلات قدردانی کرد.

 به گزارش وب دا، محمدحسین سالاریان زاده در متن این تقدیر آورده است:

یکی از  اقدامات اساسی برای شفافیت اطلاعات ، تصمیم گیری دقیق مبتنی بر شواهد برخط و قابل اعتماد و هم چنین انسجام بخشیدن به ساختار تشکیلات واحدهای عملیاتی ، برقراری ارتباط برخط میان سامانه جامع تشکیلات با نرم افزار نیروی انسانی است . در این خصوص باید نرم افزار پرسنلی برروی زیرساخت های سامانه جامع تشکیلات نصب ، راه اندازی و بهره برداری گردد.

در این خصوص نرم افزار پرسنلی باید زیرساخت مناسب برای ارتباط بر خط با سامانه جامع تشکیلات را نصب و راه اندازی نماید.

طی دو سال گذشته با همکاری دفتر مدیریت منابع انسانی ، دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و شرکت  های طرف قرار داد جلسات متعددی برگزار شد تا از نظر فنی و محتوایی امکان ارتباط برقرار گردد.

 بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی از دانشگاه های علوم پزشکی هرمزگان ، خراسان شمالی ، شیراز  ، مازندران ، کردستان ، بم  در برقراری لینک برخط (online) بین نرم افزارهای پرسنلی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با سامانه جامع تشکیلات اعلام می دارد

 
پورتال اخبار