رهبری

بدنه خبر

انتصاب دکتر امید گیاهی بعنوان سرپرست دانشکده بهداشت پنجشنبه، 16 شهریور 1396

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغی دکتر امید گیاهی را بعنوان سرپرست دانشکده بهداشت منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر سیامک واحدی در این ابلاغ آورده است: 

با توجه به شایستگی و تعهد جنابعالی بموجب این ابلاغ بعنوان سرپرست دانشکده بهداشت منصوب می شوید انتظار دارم با همکاری و تعامل مثبت و سازنده با معاونین و مدیران دانشگاه و بهره گیری از تمامی منابع موجود و اهداف نظام سلامت کشور و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برابر برنامه های عملیاتی و استراتژیک و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید منشأ اثرات و خدمات ارزشمندی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر باشید. توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

وی همچنین در این ابلاغ از زحمات و خدمات ارزشمند دکتر افشین ملکی در دوران تصدی تشکر و قدردانی نمود.

 
پورتال اخبار