رهبری

بدنه خبر

انتصاب دکتر محمد مظاهری بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان بیجار پنجشنبه، 16 شهریور 1396

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغی دکتر محمد مظاهری را بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان بیجار منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر سیامک واحدی در این ابلاغ آورده است: 

با توجه به شایستگی و تعهد جنابعالی بموجب این ابلاغ بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان بیجار منصوب می شوید انتظار دارم با همکاری و تعامل مثبت و سازنده با معاونین و مدیران دانشگاه، مدیران و مسئولین شهرستان و کارکنان خدوم آن شبکه و بهره گیری از تمامی منابع موجود و اهداف نظام سلامت کشور و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برابر برنامه های عملیاتی و استراتژیک و همچنین برنامه های طرح تحول نظام سلامت و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید منشأ اثرات و خدمات ارزشمندی به مردم عزیز حوزه تحت سرپرستی باشید. توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

وی همچنین در این ابلاغ از زحمات و خدمات ارزشمند دکتر حسن کرمی در دوران تصدی تشکر و قدردانی نمود.

 
پورتال اخبار