رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه سه‌شنبه، 4 مهر 1396

کارگاه آموزشی آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سالن ابن سینا دانشکده پزشکی سنندج برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، در این کارگاه معاون توسعه و مدیریت منابع، معاون دانشجویی و فرهنگی و رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای استان کردستان، روسای مراکز درمانی، کارشناسان اداری و مالی و کارپردازان کلیه واحدهای تابعه دانشگاه حضور داشتند.

 
 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن خیر مقدم و بیان اهداف کارگاه، گفت: یکی از بخش های مهم آیین نامه دانشگاه فصل معاملات آن است و چون عمده فعالیت های مالی دانشگاه در این فصل گنجانده شده رعایت فرآیند مناقصه و مزایده از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دکتر سیف ا... مرادی افزود: این دوره آموزشی در راستای رعایت قوانین مناقصات و مزایده های دانشگاه و افزایش آگاهی و دانش تمامی کارکنان در این زمینه برگزار شد.

وی همچنین بر رعایت قانون و آیین نامه ها بصورت کامل و تحت نظارت مدیر واحد، اطلاع رسانی فرخوان ها به نحو احسن، رعایت عدالت و برگزاری دوره های آموزشی بیشتر برای کارکنان دانشگاه تاکید کرد.

سربازرس معاملات سازمان بازرسی استان کرمانشاه و مدرس کارگاه ضمن تشریح روند نحوه برگزاری معاملات دانشگاه به ارائه تعاریف و مفاهیم و روش های انجام برگزاری انواع مناقصات و مزایده ها، روش های انجام استعلام، ترک تشریفات و ... پرداخت.

دکتر ابوالحسن شریفی افزود: کلیه معاملات مؤسسه اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.

وی همچنین مباحث ارزیابی کیفی، برنامه زمانی مناقصه، فرآیند و طبقه بندی انواع مناقصات، اعضای کمیسیون معاملات و وظایف آنان را در این کارگاه بیان نمود.

در پایان این کارگاه نیز پس از پرسش و پاسخ، پیوست های لازم حراستی در امور مالی توسط بابک هدایی مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی کردستان ارائه گردید.

 

 

 

 

 
پورتال اخبار