رهبری

بدنه خبر

بازدید رئیس دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان بیجار پنجشنبه، 6 مهر 1396

رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به اتفاق معاونین توسعه مدیریت و منابع، درمان ،بهداشتی، غذا و دارو و مدیران دفتر ریاست و روابط عمومی و حراست از شبکه  بهداشت و درمان شهرستان بیجار بازدید کردند.

به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به اتفاق هیئت همراه در بازدید از بخش های مختلف مرکز بهداشت و بیمارستان امام حسین( ع) شهرستان بیجار از نزدیک در جریان چگونگی ارائه خدمات به مردم قرار گرفتند .

 
 
 

دکتر سیامک  واحدی ضمن بازدید از بخشهای این بیمارستان با متخصصین و پرسنل گفتگو و جهت رفع مشکلات و کمبودها دستورات لازم را صادر نمود..

در ادامه این بازدید نیز جلسه ای جهت بررسی مشکلات، نیازها و کمبودهای حوزه سلامت شهرستان بیجار در شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار گردید.

در این جلسه دکتر مظاهری سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار به بیان مشکلات و کمبودهای موجود پرداخت و رئیس دانشگاه و معاونین نیز راهکارهای لازم را برای رفع این مشکلات ارائه کردند.

لازم بذکر است این اولین بازدید هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کردستان از شبکه بهداشت و درمان بیجار بعد از انتصاب مدیر شبکه جدید این شهرستان بود .

 
پورتال اخبار