رهبری

بدنه خبر

انتصاب معاون درمان دانشگاه به عنوان رئیس کارگروه بازنگری برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم پنجشنبه، 6 مهر 1396

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی ابلاغی دکتر هومن قصری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان را  با حفظ سمت به عنوان رئیس کارگروه بازنگری برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم منصوب نمود.

به گزارش وب دا، دکتر قاسم جان بابایی در متن این ابلاغ آورده است:

با توجه به تجارب و سوابق ارزشمندتان در اجرای برنامه تحول سلامت، جنابعالی به عنوان رئیس کارگروه بازنگری برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم انتخاب می شوید تا با شرکت در جلسات کارشناسی نسبت به ارائه پیشنهادات و اصلاحات لازم در این برنامه اقدام فرمایید.

 
پورتال اخبار