رهبری

بدنه خبر

دانشگاه علوم پزشکی کردستان پیشتاز در بکارگیری بانوان در پستهای مدیریتی دوشنبه، 10 مهر 1396

رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ابلاغی دکتر آوات کریمی را بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان کامیاران منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر سیامک واحدی در متن این ابلاغ آورده است:

توجه به شایستگی و تعهد جنابعالی بموجب این ابلاغ بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان کامیاران منصوب می شوید انتظار دارم با همکاری و تعامل مثبت و سازنده با معاونین و مدیران دانشگاه ، مدیران و مسئولین شهرستان و کارکنان خدوم  آن شبکه و بهره گیری از تمامی منابع موجود و اهداف نظام سلامت کشور و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برابر برنامه های عملیاتی و استراتژیک و همچنین برنامه های طرح تحول نظام سلامت  و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید منشاء اثرات و خدمات ارزشمندی به مردم عزیز حوزه تحت سرپرستی  باشید. توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم. 

 
پورتال اخبار