رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه شورای هماهنگی پرستاری استان چهارشنبه، 12 مهر 1396

جلسه شورای هماهنگی پرستاری استان کردستان در دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پردیس دانشگاه برگزار گردید.

به گزارش وب دا، در این جلسه که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، رئیس هیأت مدیره نظام پرستاری سنندج، رؤسای دانشکده های پرستاری و مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشگاه آزاد اسلامی سنندج برگزار شد، دکتر سیامک واحدی بر اهمیت حفظ جایگاه دانشجویان رشته های مختلف از جمله پرستاری و پیراپزشکی تاکید نمود.

 
 
 

وی همچنین به بیان ضرورت انعقاد تفاهم نامه، تبادل اطلاعات، نیروی انسانی  و همسان سازی امکانات آموزشی بین دو دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشگاه آزاد اسلامی سنندج پرداخت.

در ابتدای جلسه  نیز سهیلا استیفایی رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان گزارشی از وضعیت موجود پرستاری استان ارائه کرد.

در پایان هر یک از اعضای شورا ضمن قدردانی از حمایت و توجه خاص رئیس دانشگاه به اساتید، کادر پرستاری و دانشجویان این رشته ، مسائل و مشکلات حرفه پرستاری را بیان نمودند.

 
پورتال اخبار