رهبری

بدنه خبر

کاهش چشمگیر موارد سزارین در سال 96 در استان کردستان پنجشنبه، 13 مهر 1396

آمار سزارین در استان کردستان در سال 96 کاهش چشم گیری داشته است.

به گزارش خبرنگار وب دا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر، گفت: معاونت درمان دانشگاه در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت ، برنامه ترویج زایمان طبیعی، الزام کلیه  دانشگاههای کشور مبنی بر رعایت استانداردهای اجرایی و نظارتی این طرح و بررسی شاخص های کلی سزارین در سال 95 در دانشگاه علوم پزشکی کردستان حسب دستور رئیس دانشگاه و تاکید وی در کمیته ترویج زایمان طبیعی (که در خرداد ماه سالجاری برگزار گردید) از ابتدای تیر ماه 96 اقدام به بررسی اندیکاسیون های موارد سزارین الکتیو بار اول در تمامی بیمارستانهای سطح استان نمود.

 
 
 

دکتر هومن قصری افزود: بدین ترتیب تمامی موارد نیازمند سزارین باراول الکتیو غیر اورژانس در کمیته تخصصی استانی بررسی شده و فقط مواردی که بر اساس بخشنامه وزارت متبوع مجاز به انجام سزارین بوده اند،مورد تایید قرار گرفتند.

وی اظهار داشت : نتیجه اقدامات انجام گرفته طی جلسات متعدد، راستی آزمایی ها و بازرسی های مکرر سبب کاهش چشمگیر شاخص کلی سزارین در سطح استان کردستان شده است.

لازم به ذکر است در سال 95شاخص کلی سزارین 37،35بوده که در سال 96،میانگین 6ماهه این شاخص کاهش 7،46درصدی نسبت به میزان پایه سال 95 داشته است.

 
پورتال اخبار