رهبری

بدنه خبر

برگزاری کمیته استانی بهداشت کشاورزی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان یکشنبه، 16 مهر 1396
نشست کمیته استانی بهداشت کشاورزی درمحل سالن اجتماعات معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار گردید.
رئیس گروه بهداشت حرفه ای استان اظهار داشتند که  در این جلسه مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی، اداره کل بنیاد مسکن، اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی، انجمن خیرین مسکن ساز، معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مدیر سلامت محیط وکار و کارشناسان بهداشت حرفه ای معاونت امور بهداشتی حضور داشتند.
 
 
 
ابراهیمی افزود در این جلسه به بررسی مشکلات و چالشهای موجود در برنامه بهداشت کشاورزی و ارائه راهکار مناسب جهت حل چالشهای موجود در سطح استان پرداخته شد و در پایان راهکارهای ارائه شده به عنوان مصوبات جلسه به تصویب اعضاء حاضر در جلسه رسید. نامبرده همچنین اضافه نمودند که هدف کلی از برگزاری این جلسه حفظ و ارتقاء سطح سلامت کشاورزان بوده و در این راستا علیرغم اجرای فعالیتهای متعدد در سطح شهرستانهای تابعه موارد تصویب شده نیز جهت اجرا توسط تمامی دستگاههای ذیربط به واحدهای تابعه ابلاغ می گردد.
 
پورتال اخبار