رهبری

بدنه خبر

بازدید تیم کارشناسی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان چهارشنبه، 19 مهر 1396

 در مورخه 15 و 16 مهرماه یک تیم کارشناسی متشکل از نمایندگان حراست  معاونت درمان  مدیریت نیروی انسانی و دفتر منابع فیزیکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از پروژه های عمرانی به بهره برداری رسیده در سطح استان بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید علاوه بر مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر ، اورژانس بیمارستان توحید ، کلینیک ویژه سنندج و بیمارستانهای امام (ره) سقز ، بوعلی مریوان ، امام (ره) دیواندره ، شهدا دهگلان و کلینیک ویژه شهرستان قروه مورد بازدید قرار گرفت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار