رهبری

بدنه خبر

بازدید سرزده و شبانه معاون درمان دانشگاه از بیمارستان سینا کامیاران چهارشنبه، 19 مهر 1396

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بصورت سرزده و شبانه از بیمارستان سینا کامیاران بازدید کرد.

به گزارش وب دا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی، مدیر نظارت و اعتبار بخشی بیمارستانها و سرپرست اورژانس بیمارستانی دانشگاه از اورژانس و بخشهای مختلف تشخیصی و درمانی بیمارستان سینا کامیاران بازدید کردند.

 
 
 

در این بازدید همچنین بخش های کودکان و نوزادان ، داخلی ، جراحی ، آی سی بو ،سی سی یو ، رادیولوژی ، سونوگرافی ، آزمایشگاه ، داروخانه ، تزریقات و پانسمان و همچنین آمبولانسهای فوریتهای پزشکی مورد بازدید و ارزیابی مدیریتی قرار گرفتند.

 دکتر هومن قصری ضمن دیدار با پزشکان ، پرسنل و عیادت از تعدادی از بیماران فرآیندهای کاری و درمانی و مشکلات موجود در ارائه خدمات به بیماران را از نزدیک بررسی نمود.

 وی در پایان دستوراتی را جهت اصلاح امورات و تغییر برخی فرایندهای درمانی در جهت ارائه خدمات بهتر و سریعتر درمانی به بیماران بویژه مراجعین به اورژانس صادر کرد. 

 
پورتال اخبار