رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه مشترک دانشگاه علوم پزشکی کردستان با دانشگاه کردستان چهارشنبه، 19 مهر 1396

جلسه مشترک دانشگاه علوم پزشکی کردستان با دانشگاه کردستان در دفتر دکتر سیامک واحدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار گردید.

به گزارش وب دا، این جلسه مشترک در راستای همکاری بین بخشی بین دو دانشگاه و با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، رئیس دانشگاه کردستان و تعدادی از معاونین و همکاران دانشگاه برگزار شد.

 
 
 

در این جلسه در رابطه با تسهیل امور درمانی، پزشکی و دندانپزشکی دانشجویان دانشگاه کردستان در فضایی بسیار صمیمی بحث و تبادل نظر شد.

همچنین مقرر گردید تفاهم نامه ای مشترک فی مابین دو دانشگاه به منظور بهره مندی این دانشجویان از خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان منعقد شود.

 
پورتال اخبار